AS "Pasažieru vilciens" valde

2024. gada 8. martā AS “Pasažieru vilciens” padomes sēdē tika nolemts par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju apstiprināt esošo uzņēmuma valdes locekli Raiti Nešporu, kurš pildīs valdes priekšsēdētāja pienākumus, līdz konkursa kārtībā tiks izvēlēts jauns uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

Raitis Nešpors, valdes priekšsēdētājs

Raitis Nešpors AS "Pasažieru vilciens" valdes locekļa amatu ieņem no 2021. gada 15. aprīļa.

Kopš 1997. gada guvis pieredzi vadošos amatos – ir bijis finanšu direktors naftas produktu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumā SIA "Neste Latvia". Profesionālās darba gaitas turpinājis nekustamo īpašumu jomā kā SIA "RESOLUTION" rīkotājdirektors un valdes priekšsēdētājs, pēc tam – SIA "LASCO INVESTMENT" valdes priekšsēdētājs. No 2013. gada bijis SIA "EAST-WEST TRANSIT" finanšu direktors, bet 2016. gadā iecelts par VAS "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" padomes locekli. No 2017. gada līdz 2020. gadam Raitis Nešpors ir bijis VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes priekšsēdētājs.

Raitis Nešpors ir VAS "Valsts nekustamie īpašumi" padomes loceklis.

Raitim Nešporam ir profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un iestāžu un organizāciju vadībā. Banku augstskolā iegūts bakalaura grāds finansēs.

Pilnvaru termiņš: 2026. gada 14. aprīlis


Aldis Daugavvanags, valdes loceklis

Aldis Daugavvanags AS "Pasažieru vilciens" valdes locekļa amatu ieņem no 2017. gada 22. jūnija.

Kopš 2000. gada savas akadēmiskās zināšanas saistījis ar profesionālo darbību tur pat akadēmiskajā vidē tiesību zinātnes jomā. Sākotnēji strādājis Latvijas Universitātē par lektoru, bijis Latvijas Policijas akadēmijas zinātniskais sekretārs un vadījis Zinātnes nodaļu, kā arī joprojām ir Daugavpils Universitātes Tiesību zinātņu katedras docents tādās disciplīnās kā salīdzinošās tiesības un tiesību tālākveidošana. No 2001. gada līdz 2009. gadam bijis ievēlēts par Latvijas Policijas akadēmijas dekānu. Savas prasmes jurisprudencē īstenojis, 2010. gadā vadot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Administratīvo departamentu, savukārt no 2011. gada četrus gadus vadot AS "Pasažieru vilciens" Juridisko daļu. 2016. gadā pieņēmis izaicinājumu darboties privātajā sektorā – nekustamo īpašumu pārvaldības jomā, strādājot SIA "Hiponia" par Administratīvā departamenta vadītāju.

A. Daugavvanags ir ieguvis jurista kvalifikāciju un maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Policijas akadēmijā, kā arī maģistra grādu un kvalifikāciju sociālajā psiholoģijā (organizāciju psiholoģijas specializācijā) Latvijas Universitātē.

Pilnvaru termiņš: 2027. gada 21. jūnijs


Valdes locekļu atalgojums

Valdes locekļu atlīdzība noteikta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasības.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar iepriekšminētajiem normatīvajiem aktiem AS “Pasažieru vilciens” iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā, ar padomes lēmumu AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētāja atlīdzība noteikta 8963.75 EUR apmērā, un valdes locekļu mēneša atlīdzība noteikta 90% apmērā no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.

AS "Pasažieru vilciens" valdes reglaments